Přihlášení
V případě, že ještě nemáte účet, registrujte se!
0 Kč
(0 ks)
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!

REKLAMAČNÍ ŘÁD

internetového obchodu www.kampana.cz

ČL. I

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené v internetovém obchodě www.kampana.cz.

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit nejlépe prostřednictvím  emailu na info@kampana.cz. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li se tak, zboží se považuje za bezvadné, bezchybné a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku.

ČL. II

Pro uplatnění reklamace je třeba:

doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu, pokud to není možné, tak do obalu odpovídajícího povaze věcí

přesný popis závady

 

Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její části. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3 x stejná uznaná vada nebo 3 různé vady současně, popř. nebyla-li vada odstraněna v zákonem stanovené lhůtě. Pro dodržení záruční lhůty je nutno odeslat reklamované zboží k rukám prodávajícího bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 3 dní od oznámení reklamace prodávajícímu. Ostatní ustanovení občanského zákoníku týkající se odpovědnosti za vady prodané věci tímto nejsou dotčena.

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické nebo písemné dohody, případně bude vyplacena poštovní složenkou, převodem na účet do 30 dnů.

ČL. III

Tento reklamační řád platí od 1.1.2014 a platí na území České republiky. 
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Newsletter

Nezmeškejte žádné slevy, zadejte svůj email.

Sledujte nás
Možnosti platby
Kontakt
+420 773 022 666 (jen SMS)
Najdete nás i na MALL.CZ